top of page

Tervezés folyamata

1. Tervezési program

A belsőépítészeti tervezési program egy olyan dokumentum, amelynek célja az ügyfél igényeinek, céljainak és preferenciáinak rögzítése a tervezési folyamat során. Ez a program meghatározza az adott projekt céljait, határait és elvárásait, amelyek alapján a tervező koncepciót alakít ki.

A tervezési program általában egy kérdőív formájában kerül átadásra az ügyfélnek, amely tartalmazza azokat a fontos kérdéseket, amelyeket a tervezőnek fel kell tennie annak érdekében, hogy megértsék az ügyfél igényeit. A kérdések lehetnek általánosak, például a projekt céljairól, a költségkeretről, az időbeosztásról, vagy specifikusak, például a színek, anyagok vagy bútorok előzetes kiválasztásáról.

A tervezési program fontos eleme az inspirációs képek összegyűjtése, amelyek segítenek az ügyfélnek és a tervezőnek megérteni a kívánt stílust, hangulatot és atmoszférát. Az inspirációs képek lehetnek magazinokból, online forrásokból vagy akár az ügyfél által készített képekből is.

A tervezési program egy nagyon fontos dokumentum, amely a tervezési folyamat alapját adja. Segít meghatározni a projekt céljait és elvárásait, amelyek alapján a tervező koncepciót alakít ki. Ez az első lépés a sikeres és hatékony belsőépítészeti tervezési folyamatban.

Időtartam: 1-1,5óra

 

2. Felmérési terv

Amennyiben az tervezőnek átadott tervrajzok nem felelnek meg a valóságnak (engedélyezési terv óta kisebb átépítések történtek stb.), vagy korábban nem készült terv az épületről, úgy a tervező ezt a helyszíni felmérés során pontosítja. A helyszíni felmérésről egy felmérési terv készül, ami a helyszínen készült fotókat és felszerkesztett, méretezett alaprajzokat tartalmazza.

Időtartam: 5-7 munkanap

 

3. Koncepcióterv

A tervező a felmérési terv és a tervezési program megléte után elkészíti a koncepciótervet, ami tartalmazza a berendezési alaprajzokat (estetleg falnézetek) és a közösen összegyűjtött inspirációs képeket. Továbbá magában fogalalja az ötleteket, a színpalettát, a bútorok és az anyagok kiválasztását, és azokat a vizuális elemeket, amelyekkel a tervező átadja az ügyfélnek azt a benyomást, amelyet a kész tervezett belső tér kelt majd. Az ügyfélnek lehetősége van visszajelzést adni a koncepcióról, és javaslatokat tenni a változtatásokra. A tervező és az ügyfél közösen dolgoznak a visszajelzések és javaslatok alapján, amíg a koncepcióterv mindenki számára megfelelővé válik. 

Időtartam: 10-15 munkanap (projekt bonyolultságától függ)

4. Látványtervezés

A belsőépítészeti látványtervek készítése az egyik legfontosabb lépés a projekt megvalósításában, mivel a látványtervek segítségével a megrendelő könnyen elképzeli, hogy hogyan fog kinézni a kész projekt. ​Az elfogadott koncepcióterv után a már végső anyagok kiválasztásra kerülnek, a látványtervező elkészíti az épület 3d modelljét, feltextúrázza a modellt, és bevilágítja a tereket. Az ebből készült látványterveket utómunka révén tovább dolgozza, hogy az ügyfél minél élet hűbb terveket kapjon. A belsőépítészeti látványtervek elkészítése segít a megrendelőnek és a tervezőnek abban, hogy az elképzelések megfeleljenek a valóságnak, és hogy a tervezési folyamat során megoldják a problémákat, mielőtt azok előfordulnának a valóságban. A látványtervek továbbá lehetővé teszik a megrendelők és az érintett felek számára, hogy együttműködjenek és kommunikáljanak a projekt során. 

Időtartam: 14-20 munkanap (látványtervezéssel érintett helyiségek mennyiségétől függ)

5. Kiviteli terv és konszignáció

A belsőépítészeti kiviteli terv az a dokumentum, amely alapján a belsőépítészeti projektet megvalósítják. Ez a tervezési fázis a látványtervek után következik, és azokat az információkat és részleteket tartalmazza, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a tervezett projekt valósággá váljon.

A belsőépítészeti kiviteli terv általában tartalmazza a következőket:

  1. Bontási terv: Felújítás esetén az építés megkezdése előtt szükséges ez a terv, ami tartalmazza, hogy mit és milyen sorrenben kell elbontani.

  2. Falazási terv: A terv tartalmazza a falak pontos elhelyezkedését, vastagságát, a különböző építőanyagokat és a falak szigetelésének részleteit.

  3. Padlóburkolatok: A terv tartalmazza a padlóburkolatok anyagát, színét és mintáját, valamint azok elhelyezkedését, mint például a járólapok, parketták vagy padlószőnyegek.

  4. Falburkolatok: A terv tartalmazza a falburkolatok anyagát, színét és mintáját, valamint azok elhelyezkedését, mint például a csempék, tapéták, gipszkartonok vagy festékek.

  5. Beltéri ajtók és ablakok: A terv tartalmazza az ajtók és ablakok anyagát, színét és mintáját, valamint azok méretét és elhelyezkedését.

  6. Álmennyezetterv: Tartalmazza az álmennyezet méretét, magasságát és formáját, anyagát, színét, amelyeket az álmennyezet kialakításához használnak. Továbbá a mennyzetevilágítást és egyéb (pl.. mennyzetfűtés/hűtés) mennyezetet érintő információk is szerepelnek rajta.

  7. Világítási terv: Az elektromos tervnek tartalmaznia kell a világítási rendszert, beleértve a lámpák típusát, számát, helyét és a kapcsolókat. Továbbá a dugaljak pontos helyét is szokták rajta jelölni. 

  8. Víz- és csatorna tervek: a csövek, szivattyúk, szűrők, vízmelegítők, WC-k, mosdók, zuhanyzók, stb. elhelyezkedése és bekötése. (amennyiben gépészeti terv nem készült)

  9. Bútorterv: A terv bemutatja az egyes bútorok pontos méreteit, valamint azok elhelyezkedését a tervezett térben. A rajzok általában alaprajzi nézetek, de lehetnek falnézetek is. A tervezett bútorok anyagait és színeit is tartalmazza a terv. Az anyagok lehetnek fafajták, laminált lapok, üveg, fém stb. A terv magában foglalhatja a bútorok világítási megoldásait is.

  10. Anyaglista vagy konszignációs lista: A belsőépítészeti projektek során a konszignációs lista általában az anyagokat, bútorokat és berendezéseket tartalmazza, amelyeket a tervező vagy kivitelező rendelt meg a projekt során. Ez segít az ügyfélnek átlátni és ellenőrizni a projekt költségeit, valamint megkönnyíti a megrendelő és a kivitelező közötti kommunikációt.

A belsőépítészeti kiviteli terv alapján a kivitelezők elkezdik az építkezést vagy felújítást. A belsőépítészeti kiviteli terv fontos dokumentum, amely biztosítja, hogy a tervezett projekt a legjobb minőségben és hatékonyan valósuljon meg.

Időtartam: 20-25 munkanap (projekt bonyolultságától és a kiválasztott kivitelezős felkészültségétől függ)

Belsöépítészeti kivitelezés

6. Árazott költségvetés és beszerzés

Az árazott költségvetés és beszerzés a belsőépítészeti tervezési folyamat végén történik meg, amikor a tervezett projekt minden elemének árát meghatározzák, és összesítik a projekt teljes költségét. Az árazott költségvetés tartalmazza a munkadíjat, az anyagköltségeket, az eszközök és a berendezések költségeit. Az árazott költségvetés kialakításához a tervező és az ügyfél közösen átnézik a konszignációs listát és meghatározzák a végleges anyagokat és bútorokat, valamint azok árát. Ezután a tervező elkészíti a költségvetést, amelyet az ügyfélnek jóvá kell hagynia. Ha az ügyfél elfogadja a költségvetést, a tervező és az ügyfél közösen menedzseli a termékek beszerzését és szállítását a projekt végrehajtásához.

Időtartam: 14-20 munkanap

7. Belsőépítészeti kivitelezés lebonyolítása:

A tervező felügyeli az építkezést, koordinálja az alvállalkozók munkáját, valamint ellenőrzi a munka minőségét és a határidőket. Fontos szerepe van az egyeztetéseknek is az Ügyféllel és az alvállalkozókkal, hogy mindenki számára világos legyen, hogy milyen munkálatokra van szükség, milyen anyagokat és eszközöket kell beszerezni, és mikor kell elkészülni az adott részfeladatokkal. Az Ügyféllel való folyamatos kommunikáció segít abban, hogy az elkészült enteriőr megfeleljen az igényeknek és elvárásoknak. Ha az Ügyfél más kivitelezőt választ, akkor a tervező továbbra is részt vesz az egyeztetéseken és felügyeli az építkezést, ami a tervezői művezetés díjában foglaltatik. Ha azonban az előre megszabott időmennyiségen túlmenően van szükség tervezői munkára, akkor az az óradíjban kerül elszámolásra.

Időtartam: 2 hónap-tól (kivitelezőktől függ a megvalósulás)

bottom of page